תפריט

Human Dream Interpretation

Most viewed dreams

Dani Lovekind - Mistican and dream analysis expert
Dani Lovekind - Mistican and dream analysis expert


אנא מלאו את הפרטים הבאים בטופס פיענוח החלומות שלנו. אין צורך למלא את כל הפרטים מלבד כמובן האימייל לחזרה ואת תיאור החלום. פרטים אלו יעזורו למפענחים האנושיים שלנו לפענח את החלום שלכם ולפרש אותו על הדרך הטובה ביותר.
- חובה מעל 18

Recent Dreams in our website

a young woman with orangeish blonde hair

a young woman with orangeish blonde hair had run away form her family this older couple allowed her to stay in their home the woman had been shown to a room and laid down to go to sleep for the night as it was late. in the morning the older woman went to wake her up and as the younger woman lifted her head up from the pillow this large orange spot with clumps of hair in it was left on the pillow the older woman screamed at the younger woman and told her to go get cleaned up. once the young woman had been cleaned up it could be seen that she was pregnant and the baby was due to come at any point. the old woman called the healer of their village to help the young woman who it could be seen was just a young girl not much older than 10 or 12 years old the girl was then asked to let the old woman and her husband go through her bag. when they did so they found many different kinds of drugs most of the bottles almost empty some completely empty. then the girl stared screaming it seemed that she was giving birth and when the baby came the old couple took the girl to court where they ended up fighting against the girl and her parents for custody of the baby. in the end the girl got to keep the baby.


> More Dreams