תפריט

Human Dream Interpretation

Most viewed dreams

Dani Lovekind - Mistican and dream analysis expert
Dani Lovekind - Mistican and dream analysis expert


אנא מלאו את הפרטים הבאים בטופס פיענוח החלומות שלנו. אין צורך למלא את כל הפרטים מלבד כמובן האימייל לחזרה ואת תיאור החלום. פרטים אלו יעזורו למפענחים האנושיים שלנו לפענח את החלום שלכם ולפרש אותו על הדרך הטובה ביותר.
- חובה מעל 18

Recent Dreams in our website

i dremt of something unusual...like i was

i dremt of something unusual...like i was having a dream really big. i could feel it cuz every dream seems short but that one took forever but i slept like 6 hours. in my dream i was in a room with some relatives and all of a sudden everything started breaking or fire started spreading...everyone stared at me with a face of hatred and fear in me.. i was really scared too.. they said my eyes tell me i've grown a bad luck or some stuff like that and i will bring destruction wherever i go therefore it was true in my dream.. wherever i went for help was burnt to ashes my friends died infront of my eyes and everyone said its all my fault.. i'm saying the truth and i'm really scared


> More Dreams